Genomförda projekt

Nedan hittar du några exempel på uppdrag som jag genomfört för olika uppdragsgivare.

Kundkommunikation
Kommunikation i olika kanaler till befintliga och potentiella kunder hos Trygg-Hansa, projektledning och textarbete.

Säljmaterial bilförsäkringar hos bilhandlare
Säljmaterial för försäkringsagenter
Information om försäkringsinnehåll (för- och efterköpsinformation)

DM-kampanjer
DM-kampanj postalt och e-post samt TM för Naturskyddsföreningen, copy och projektledning
Utskick, e-post, kampanjsida

Adresserad prenumerationskampanj för Dagens Industri, copy och projektledning
Brev, folder, ytterkuvert

Adresserad kampanj för Danske Bank, copy
Brev och pussel 


Kampanj till studenter för Moderna Försäkringar/Akademikerförsäkringar, copy och projektledning
Studentkalender 

Informationsmaterial, annonser m m

Inspirationsmail för Svenska turistföreningen, copy
Mail 

Informationsmaterial om bostadsområdet Stenhällan för JM, copy
Broschyr

Annonser för Kamratposten, i bl a Lagalätt och Privata Affärer, copy
Annonser

Annonser mot annonsörer med tillhörande affisch för Kalle Anka & C:o, copy
Annons och affisch

Konsultverksamhet B2B

Informationsbroschyr för Swedma, textidé, copy (i samarbete med Abakus)
Broschyr

Vinflaska för Aptor, konsulter inom ledningssystem, copy
Minifolder och vinetikett

Webbsidor
Produktinformation för Trygg-Hansa, projektledning
www.trygghansa.se

Möbeldesign m m Monika Design, copy
www.monikadesign.se